Zavoláme vám
Vyhledávání

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou v dnešní době moderním alternativním zdrojem elektrické energie. Čerpadla dokáží teplo z okolního prostředí, jako například vzduch nebo voda převádět na vyšší hladinu, čímž dokáží například efektivně ohřát vodu ke koupeli nebo pro vytápění domácnosti.

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo pracuje zjednodušeně na principu odebírání tepla ze vzduchu s vysokým výkonem. Teplo se dá následně využít například k ohřevu vody pro vytápění. Tepelná čerpadla pracují obdobně jako lednička, která odebírá teplo potravinám uvnitř ledničky a tím následně (teoreticky) vytápí místnost, kde je lednička umístěna.

Druhy tepelných čerpadel

Při výběru tepelného čerpadla se naskýtá hned několik druhů. První kategorií jsou čerpadla, která odebírají teplo ze vzduchu. Mezi ně se řadí následující:

 • Čerpadla vzduch/voda
 • Čerpadla vzduch/vzduch
 • Čerpadla větrací vzduch/voda

Dalšími typy jsou čerpadla, která odebírají teplo z vody. Jedná se o:

 • Čerpadla voda/voda
 • Čerpadla země/voda

Posledním typem jsou čerpadla, která pracují s teplem ze země. Řadí se sem:

 • Čerpadla země/voda – plocha
 • Čerpadla země/voda – vrt

Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu

Tyto tepelná čerpadla odebírají energii z okolního vzduchu na zemi. Ten pak následně zpracovávají a lze jej využít pro ohřev vody do topného systému rodinného domu nebo pro ohřev teplé vody.

výhodou těchto čerpadel je jejich nejlevnější provoz, možnost změny umístění čerpadla, bezúdržbové vytápění a jednoduchá bezproblémová instalace čerpadla. Nevýhodou je pak horší provoz v zimním období, složitější konstrukce čerpadla a značný rozdíl výkonu v letních a zimních měsících.

V případě, že jste si pořídili tepelné vzduchové čerpadlo vzduch/voda je dobré jej umístit na vhodné místo, aby svým provozem nerušilo vás ani vaše sousedy. Čerpadlo rozhodně neumisťujte na střechy domů, protože riskujete, že by se vibrace z čerpadla mohli přenést do budovy. Pokud vlastníte chatu či chalupu, můžete popřemýšlet o čerpadlu vzduch/vzduch. Jeho hlavní výhodou je, že odebírá teplý vzduch, kterým dokáže vytápět celý interiér chaty. Při vaší nepřítomnosti je zajištěn provoz s menším výkonem, který po příjezdu můžete jednoduše zvýšit, čímž zaručíte rychlé vytápění objektu.

Tepelná čerpadla využívající teplo ze země

Tyto tepelná čerpadla pracují teplem, které je odebírána buď s plochy zahrady před domem, nebo z hloubky pod povrchem. První typ, kde je teplo odebírání z povrchu má nevýhodu v tom že omezuje majitele v možnostech využívání zahrady. Na pozemku kde je v zemi potrubí nemůžete zasadit nic co má hluboké kořeny, kopat základy pro menší stavby a pod.

Výhodou tepelného čerpadla je nižší spotřeba elektrické energie (u typu země/voda – plocha), méně hlučné zařízení a snadnější údržba a provoz. Nevýhodou jsou vyšší náklady (u typu země/voda – vrt), složitější umístění plošného kolektoru a nutnost stavebního povolení pro zřízení vrtu (u typu čerpadla země/voda – vrt).

Komponenty tepelného čerpadla

Výparník – Jedná se komponent, kde dochází k proudění odebraného tepla směrem ke kapalnému chladivu. Nejčastěji používaným chladivem jsou látky, které mají nízkou teplotu varu. Řadí se sem například nově ekologické chladivo R32.

Kompresor – Důležitá součást čerpadla. Dochází zde ke zvýšení tlaku odpařeného chladiva. Kompresor je poháněn elektrickou energií.

Kondenzátor – Stlačené chladivo je přiváděno do kondenzátoru, kde při kondenzaci předává teplo do topné vody za vyšší teploty, než bylo teplo ve výparníku odebráno.

Expanzní ventil – Zajišťuje snížení tlaku kondenzátoru. Výsledkem je snížení teploty a chladivo pak putuje zpět do výparníku.

Další části – Filtry či ukazatele vlhkosti

Výběr tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou dnes brána jako hlavním zdrojem tepla, především pro ohřev vody a vytápění rodinných domů. Před jeho samotným výběrem a následnou koupí je důležité zjistit, jestli by vůbec čerpadlo ve vašem domě bylo vhodné. Důležité je hledět na následující faktory:

 • Pořizovací cena
 • Druh tepelného čerpadla
 • Výkon čerpadla
 • Topný faktor
 • Další technologie tepelného čerpadla

Pořizovací cena není malá, avšak vyplatí se

Investice do tepelného čerpadla nejsou zrovna malé. Ceny se běžně pohybují v řádu 80 – 200 tisíc korun. Není nutné se obávat přehnaných cen, protože to co na začátku do pořízení čerpadla investujete, se vám rozhodně vrátí za několik málo let.

Výkon tepelného čerpadla

Výkon čerpadla se volí na základě vlastností našeho domu. Údajem pro zjištění výkonu zařízení jsou tepelné ztráty, které se mění s ohledem na venkovní teplotu. Proto je zapotřebí znát nejprve ztráty domu.

Topný faktor

Topný faktor je důležitým a základním parametrem tepelných čerpadel. Tento faktor se značí jako COP. Jedná se o poměr, kdy se spotřebuje teplo mezi poměrem spotřebované elektrické energie.

Čerpadlo dokáže využívat i další technologie

Tepelná čerpadla dokáží využívat i další technologie v rodinném domě, což je jejich velikou předností. K čerpadlu lze dodat například větrání. Čerpadla patří k nejekologičtějším zdrojům tepla. Neprodukují totiž žádné škodlivé látky do ovzduší.

Instalace tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla se zřizují především v nových domech nebo domech, které je v plánu rekonstruovat. Zařízení se používají, protože dokáží přinést značnou úsporu a pohodlí ohřevu vody a vytápění. Značné úspory přináší také instalace čerpadel do starších domů, které jsou v rekonstrukci. V takovém případě je důležité nejprve odborné posouzení a zjištění, jestli by daný systém vyhovoval provozu čerpadla.

Cenové kategorie tepelných čerpadel

Ceny tepelných čerpadel jsou v řádu 80 – 200 tisíc korun. Nejčastěji se pohybují v rozmezí zhruba 150 000 Kč až 250 000 Kč. Návratnost ceny těchto čerpadel je zhruba 5 – 8 let (při porovnávání s elektrokotly). Nejlevnější čerpadla, která jsou na trhu k dostání, se používají pouze pro venkovní bazény nikoliv pro vytápění rodinných domů.

Nebojte se investovat do tepelného čerpadla. Čerpadla jsou moderním zařízením, které jednoduše a kvalitně dokáží odebírat vzduch, vodu nebo teplo ze zemského povrchu. Získané teplo se následně v čerpadle zpracovává a používá se především v rodinných domech pro ohřev vody, kterou každodenně využíváme či pro ohřev vody do tepelného zařízení v domě.